آخرین اخبار

ثبت نام برای شرکت در کارگاه کامسول و لومریکال شروع شد. این کارگاه های علمی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه رازی و با همکاری گروه علمی پارس اپتیک برگزار می شود. به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی و گروه علمی پارس اپتیک اعطا می گردد. هردوی این نرم افزارها از نرم افزارهای پرکاربرد عرصه دانشگاه و صنعت هستند. با توجه به اهمیت بالای نرم افزار کامسول، این نرم افزار با تخفیف ویژه برای شرکت کنندگان ارائه شده است.
ثبت نام در سایت:  https://lab.razi.ac.ir  بخش کارگاهها
شماره تماس برای اطلاعات بیشتر: 09900987708
کارگاه کامسول: لینک 
کارگاه لومریکال: لینک 

توجه: کارگاه کامسول در تاریخ پنجشنبه 18 اسفند ماه برگزار می گردد.


 

 

 

آخرین اخبار