آخرین اخبار

آزمون کتبی فراخوان جذب نیروی انتظامات شرکت خدماتی بهین خدمات آریانیک در دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، آزمون کتبی فراخوان جذب نیروی انتظامات شرکت خدماتی بهین خدمات آریانیک صبح امروز 12 بهمن 1401 با حضور داوطلبان، در دانشگاه برگزار شد.

آخرین اخبار