آخرین اخبار

سرپرست معاونت اداری مالی دانشگاه از دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر محمد ابراهیم نوریان سرور سرپرست معاونت اداری مالی دانشگاه از دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب بازدید به عمل آورد.

این بازدید با هدف بررسی روند فعالیت‌های دانشکده از قبیل تعمیرات خوابگاه دانشجویی پسران، بررسی موقعیت دانشکده برای ایجاد فضای سبز و... انجام شد.
معاون اداری مالی دانشگاه همچنین از امکانات موجود در کتابخانه، کارگاه، آزمایشگاه و... بازدید به عمل آورد و در دیداری صمیمانه با پرسنل اداری دانشکده به بررسی دغدغه‌های آنان پرداخت.
در نشستی مشترک با رئیس دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب نیازمندی‌های آموزشی، اداری و رفاهی دانشجویان و کارکنان توسط دکتر پیرو مطرح شد.
در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب بالغ بر ۱۳۰ دانشجو در سه رشته مهندسی عمران، کامپیوتر و صنایع در حال تحصیل هستند.
دکتر نوریان سرور سرپرست معاونت اداری مالی دانشگاه همچنین از دانشکده شیمی در پردیس طاق بستان نیز بازدید به عمل آورد.

 

آخرین اخبار