آخرین اخبار

با تلاش کارکنان مزرعه آموزشی و پژوهشی، ۱۴ هکتار از اراضی غیرقابل کشت در دانشگاه رازی پس از چند دهه احیا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، با تلاش کارکنان مزرعه آموزشی و پژوهشی و مسئولین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، ۱۴ هکتار از اراضی غیرقابل کشت در دانشگاه پس از چند دهه احیا شد.

دکتر محمدابراهیم نوریان سرور رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در این خصوص اظهار داشت: قطعه زمینی به مساحت حدود ۱۴ هکتار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بعد از سال‌ها با تلاش کارکنان مزرعه، اساتید و مسئولین پردیس احیا شد.

وی افزود: این قطعه زمین سنگلاخ برای کشت و زرع کاربرد نداشت و سال‌ها بلااستفاده بود و اگر هم کشت صورت می‌گرفت، با عملکرد بسیار اندک و صرفا بخش‌های اندکی از آن قابلیت کشت داشت، اما با استفاده از دستگاه سنگ‌جمع‌کن و اقدامات مناسبی که برای احیای آن صورت گرفت، فرآیند احیا طی ۱۰ روز انجام شد.

دکتر نوریان افزود: هم اکنون این قطعه زمین آماده استفاده پژوهشی، علمی و آموزشی است و قابلیت استفاده از آن برای کشت به تایید کارشناسان گروه زراعت رسیده است.

آخرین اخبار