کتاب " آنالیز پینچ و انتگراسیون فرایند" تألیف  ایان سی. کمپ، ترجمه دکتر ندا عظیمی و دکتر مسعود رحیمی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی منتشر شد.

آموزش‌های موجود در این کتاب، روشی برای به حداقل رساندن مصرف انرژی در فرایندهای شیمیایی، مبدل‌های حرارتی و سیستم‌های انرژی را ارائه می‌دهد. هدف از این کتاب، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مربوط به انتگراسیون فرایند است که بتوان با استفاده از این مفاهیم، میزان انرژی تأمینی از طریق یوتیلتی‌ها را به حداقل رساند و شبکه‌ای از مبدل‌های حرارتی به صورت بهینه طراحی کرد.

لینک خرید کتاب:  https://press.razi.ac.ir/book_447.html

 

آخرین اخبار