آسیب شناسی و بافت شناسی

معرفی آزمایشگاه


 •   آزمایشگاه آسیب شناسی

   از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می­کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با ضایعات بافتی میکروسکوپیک و تشخیص بیماری است. هدف دیگر این آزمایشگاه ارائه خدماتی مانند آماده سازی بافت، رنگ آمیزی و تهیه اسلاید بافتی و تفسیر آنها توسط نیروی متخصص در جهت انجام پایان نامه‌ها و طرح‌های مرتبط به رشته‌های پاتولوژی، بافت شناسی، انگل شناسی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی و زیست شناسی می­ باشد. از دیگر فعالیت‌های این آزمایشگاه همکاری با کلینیک دانشکده دامپزشکی و مراجعین خارج از دانشگاه در جهت تشخیص بیماری با استفاده از تهیه و تفسیر مقاطع بافتی است. در حال حاضر این آزمایشگاه، به سیستم پروژکسیون، میکروسکوپ‌های آموزشی، دستگاه پاساژ بافتی، میکروتوم و دستگاه اتوماتیک ذوب پارافین مجهز است.

 • آزمایشگاه بافت شناس

  از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با مشخصات بافتی بصورت میکروسکوپیک است. هدف دیگر این آزمایشگاه ارائه خدماتی مانند آماده سازی بافت، رنگ آمیزی و تهیه اسلاید بافتی و تفسیر آنها توسط نیروی متخصص در جهت انجام پایان نامه‌ها و طرح‌های مرتبط به رشته‌‌های بافت شناسی می‌باشد. در حال حاضر این آزمایشگاه، به سیستم پروژکسیون، میکروسکوپ‌های آموزشی، دستگاه پاساژ بافتی، میکروتوم و دستگاه اتوماتیک ذوب پارافین مجهز است.


 خانم سارا فلاحی

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: بافت شناسی دامپزشکی

ست الکترونیک:s.fallahi[at]razi.ac.ir

شماره تماس: ۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳

داخلی: ۲۰۴


دروس مرتبط با آزمایشگاه

  دکترای عمومی دامپزشکی

 
 • آزمایشگاه بافت شناسی (۱)
 • آزمایشگاه بافت شناسی (۲)
 • آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی
 • آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی
 

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 
 • آزمایشگاه بافت شناسی
 • آزمایشگاه آسیب شناسی

نمای آزمایشگاه