گروه مهندسی عمران سال ۱۳۹۲ در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش عمران)  را ارائه می دهد.در حال حاضر تعداد   ۱۳۲ نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد .امکانات این گروه شامل آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمایشگاه تکنولوژی بتن گروه، آزمایشگاه مصالح ساختمانی و کارگاه نقشه برداری می‌باشد.

 

اساتید مدعو:

۱_سمیرا اخگر دکترا عمران-

۲_مهدی پرویزی دانشجوی دکترا عمران

۳-رامین بیات دانشجوی دکترا عمران

۴-نازنین امیری کارشناسی ارشد عمران

۵-منوچهر معماری آزاد کارشناسی ارشد عمران

۶-هادی نصرتی پور دکترا ریاضی

۷-سجاد بختیاری کارشناسی ارشد مکانیک

۸-احد جلیلیان کارشناسی ارشد محیط زیست

 

 

معرفی آزمایشگاهها:

 

۱_آزمایشگاه مکانیک خاک:

دراین آزمایشگاه کلیه آزمایش های خاک انجام می شود و دانشجویان با ابزار های و دستگاه های مرتبط آشنا شده و کار را با آنها را یاد می گیرند.این آز مایشگاه دارای کلیه دستگاه های مورد نیاز درس آز مکانیک خاک می باشد. دستگاه سه محوری، آزمایش برش مستقیم،تحکیم،و دستگاه آزمایش تراکم از جمله دستگاه های این آزمایشگاه است.درس مرتبط با این آزمایشگاه مکانیک خاک میباشد

۲_ آزمایشگاه تکنولوژی بتن:

این آزمایشگاه با وجود فضای نامناسب دارای دستگاه ها و تجهیزات مناسبی است از جمله دستگاه مقاومت فشاری بتن ، اندازه گیری هوای بتن ، دستگاه ویکات و دستگاه اندازه گیری مقاومت کششی و خمشی و فشاری ملات سیمان می باشد.درس مرتبط با این آزمایشگاه مصالح ساختمانی میباشد

۳_آزمایشگاه مصالح ساختمانی:

در این آزمایشگاه کلیه آزمایش های مربوط به مصالح ساختمانی برگزار می شوده است و شامل دستگاه هیدرومتری-الک های دانه بندی- مقاومت فشاری و غیره می باشد.درس مرتبط با این آزمایشگاه مصالح ساختمانی میباشد

۴_ کارگاه نقشه برداری

این کارگاه دارای کلیه  ابزارهای مورد نیاز در  نقشه برداری می باشد از جمله دوربین های مخصوص نقشه بردازی، میز مخصوص، متر و ...درس مرتبط با این آزمایشگاه راهسازی میباشد

 

 

سرفصل دروس

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس  دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران

*** برنامه پیشنهادی نیمسال اول رشته مهندسی عمران***

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

ریاضی عمومی۱

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۳

 

 

۲

فیزیک عمومی۱

۳

پایه

۳۸۱۵۰۰۴

ریاضی عمومی۱ یا همزمان

 

۳

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

۳

اصلی-تخصصی

۱۴۱۴۰۲۸

 

 

۴

اندیشه اسلامی ۱

۱

عمومی

۳۸۱۸۰۰۱

 

 

۵

زبان انگلیسی

۳

عمومی

۳۸۱۹۰۰۷

 

 

۶

زبان فارسی

۳

عمومی

۳۸۱۶۰۰۸

 

 

 

جمع کل واحد:  ۱۶  واحد

 

 

 

 

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال دوم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

ریاضی عمومی۲

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۴

ریاضی عمومی ۱

 

۲

آز-فیزیک۱

۱

پایه

۳۸۱۵۰۱۱

فیزیک عمومی ۱ یا همزمان

 

۳

معادلات دیفرانسیل

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۹

ریاضی عمومی ۲ یا همزمان

 

۴

برنامه نویسی کامپیوتر

۳

پایه

۳۸۱۶۰۳۹

نیمسال دوم به بعد

 

۵

استاتیک

۳

اصلی-تخصصی

۱۴۱۴۰۲۹

ریاضی عمومی ۱

 

۶

زمین شناسی مهندسی

۲

اصلی-تخصصی

۱۴۱۴۰۳۲

پس از نیمسال اول

 

۷

طراحی معماری شهرسازی

۲

اصلی-تخصصی

۱۴۱۴۰۳۰

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

 

۸

اندیشه اسلامی ۲

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۲

 

 

۹

تربیت بدنی ۱

۱

عمومی

۲۲۱۰۰۰۱

 

 

 

جمع کل واحد:  ۲۰  واحد

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال سوم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

آمار و احتمالات مهندسی

۲

پایه

۳۸۲۰۰۳۷

ریاضی عمومی ۱

 

۲

محاسبات عددی

۲

پایه

۳۸۱۳۰۱۳

معادلات دیفرانسیل - برنامه نویسی کامپیوتر

 

۳

مقاومت مصالح ۱

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۳۶

استاتیک

 

۴

دینامیک

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۳۵

استاتیک

 

۵

مصالح ساختمانی

۵/۱

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۳۷

زمین شناسی ساختمانی

 

۶

آز مصالح ساختمانی

۵/

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۳۸

زمین شناسی ساختمانی

 

۷

مهندسی محیط زیست

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۱۱۶

نیمسال دوم به بعد

 

۸

نقشه برداری ۱ و عملیات

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۳۱

ریاضی عمومی ۱

 

۹

اخلاق اسلامی

۲

عمومی

۳۸۱۶۰۰۶

 

 

۱۰

تربیت بدنی ۲

۱

عمومی

۲۲۱۰۰۰۲

تربیت بدنی ۱

 

 

جمع کل واحد:۱۹ واحد

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال چهارم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

تحلیل سازه ها ۱

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۴۲

مقاومت مصالح (۱)

 

۲

مکانیک سیالات

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۵۳

دینامیک

 

۳

تکنولوژی بتن

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۲۰۹

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

 

۴

مکانیک خاک

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۵۰

زمین شناسی مهندسی- مقاومت مصالح (۱)

 

۵

مقاومت مصالح ۲

۳

اختیاری

۱۴۱۴۰۸۹

مقاومت مصالح ۱

 

۶

آز مقاومت مصالح

۱

اختیاری

۱۴۱۴۰۶۷

مقاومت مصالح ۱

 

۷

یک درس اختیاری ۲ واحدی

۲

اختیاری

 

 

 

۸

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۵

 

 

 

جمع کل واحد:۱۹ واحد

 

 

 

 

*** جدول شماره ۴ : دروس اختیاری ۲ واحدی نیمسال چهارم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

مهندسی سیستم ها

۲

اختیاری

۱۴۱۴۰۶۶

ریاضی عمومی ۲-آمار و احتمالات مهندسی

 

۲

اقتصاد مهندسی

۲

اختیاری

۲۸۰۴۰۶۰

نیمسال چهارم به بعد

 

 

جمع کل واحد:  ۲   واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال پنجم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

تحلیل سازه ها ۲

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۸۳

محاسبات عددی - تحلیل سازه ها (۱)

 

۲

سازه های بتن آرمه ۱

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۴۴

تکنولوژی بتن  - تحلیل سازه ها (۱)

 

۳

سازه های فولادی ۱

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۸۶

تحلیل سازه ها (۱)

 

۴

آز تکنولوژی بتن

۱

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۴۰

تکنولوژی بتن

 

۵

آز مکانیک خاک

۱

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۵۱

مکانیک خاک (۱) یا همزمان

 

۶

راهسازی

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۶۱

نقشه برداری۱ و عملیات - مکانیک خاک

 

۷

هیدرولیک

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۵۴

مکانیک سیالات

 

۸

یک درس اختیاری

۲

اختیاری

 

یک درس اختیاری ۲ واحدی از جدول شماره ۵

 

۹

تاریخ اسلام

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۴

 

 

 

جمع کل واحد:   ۱۹   واحد

 

 

 

*** جدول شماره ۵ : دروس اختیاری ۲ واحدی نیمسال پنجم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

هیدرولوژی مهندسی

۲

اختیاری

۱۴۱۴۰۵۶

آمارو احتمالات مهندسی-مکانیک سیالات

 

۲

روش های اجرای گود و سازه نگهبان

۲

اختیاری

۱۴۱۴۳۴۱

مکانیک خاک

 

 

جمع کل واحد:   ۲   واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال ششم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

آز هیدرولیک

۱

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۵۵

مکانیک سیالات

 

۲

سازه های بتن آرمه ۲

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۸۵

سازه های بتن آرمه (۱)

 

۳

سازه های فولادی ۲

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۴۸

سازه های فولادی (۱)

 

۴

مهندسی پی

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۵۲

سازه های بتن آرمه (۱) - مکانیک خاک (۱)

 

۵

روسازی راه

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۶۳

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه - راهسازی

 

۶

تفسیر موضوعی قرآن

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۳

 

 

۷

۴ درس اختیاری ۲ واحدی

۲

اختیاری

 

 

 

 

جمع کل واحد:  ۲۰   واحد

 

 

 

 

 

*** جدول شماه ۶ :  دروس اختیاری ۲ واحدی نیمسال ششم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

ماشین آلات ساختمانی در راهسازی

۲

اختیاری( خاک و راه)

۱۴۱۴۰۴۱

نیمسال پنجم به بعد

 

۲

اصول مهندسی ترافیک

۲

اختیاری( خاک و راه)

۱۴۱۴۰۷۳

آمار و احتمالات مهندسی- راهسازی

 

۳

مهندسی ترابری

۲

اختیاری( خاک و راه)

۱۴۱۴۰۶۴

آمار و احتمالات مهندسی- راهسازی

 

۴

تاسیسات مکانیکی و برقی

۲

اختیاری (کلیه گرایش ها)

۱۴۱۴۰۶۸

مکانیک سیالات-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

 

۵

زبان تخصصی

۲

اختیاری (کلیه گرایش ها)

۱۴۱۴۰۶۹

نیمسال پنجم به بعد

 

 

جمع کل واحد:   ۸    واحد

 

 

 

 

 

 

***ترم تابستان نیمسال ششم***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

کارآموزی

۱

کارآموزی

۲۸۰۴۰۳۱

حداقل واحد گذرانده ۱۰۰ واحد

 

 

جمع کل واحد:    ۱   واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال هفتم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

اصول مهندسی زلزله و باد

۳

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۸۴

تحلیل سازه ها (۲)

 

۲

متره و برآورد پروژه

۱

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۶۵

طراحی معماری و شهرسازی

 

۳

۳ درس اختیاری ۲ واحدی

۲

اختیاری

 

 

 

۴

۱ درس اختیاری ۳ واحدی

۳

اختیاری

 

 

 

۵

دانش خانواده و جمعیت

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۷

 

 

۶

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحد:  ۱۵ واحد

 

 

 

 

 

 

*** جدول شماره ۷ : دروس اختیاری ۲ واحدی نیمسال هفتم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

۲

اختیاری(سازه)

۱۴۱۴۰۷۶

تحلیل سازه ها ۲

 

۲

اصول مهندسی پل

۲

اختیاری(سازه)

۱۴۱۴۰۷۷

سازه بتن آرمه ۲-سازه های فولادی ۲

 

۳

تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

۲

اختیاری(سازه)

۱۴۱۴۱۶۹

سازه های فولادی۱

 

۵

تحقیقات محلی

۲

اختیاری(خاک و راه)

۱۴۱۴۲۴۳

مهندسی پی

 

 

جمع کل واحد:   ۶   واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

*** جدول شماه ۷ : دروس اختیاری ۳ واحدی نیمسال هفتم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

بناهای آبی

۳

اختیاری(آب)

۱۴۱۴۰۵۹

مکانیک خاک-هیدرولیک و آزمایشگاه آن

 

۲

مهندسی آب و فاضلاب

۲

اختیاری

۱۴۱۴۰۵۷

هیدرولوژی مهندسی

 

۳

پروژه  مهندسی آب و فاضلاب

۱

اختیاری

۱۴۱۴۰۵۸

هیدرولوژی مهندسی-مهندسی آب و فاضلاب

 

۴

آب های زیر زمینی

۳

اختیاری(آب)

۱۴۱۴۰۷۲

هیدرولوژی مهندسی

 

۵

هیدرولوژی مهندسی

۲

اختیاری(آب)

۱۴۱۴۰۵۶

مکانیک سیالات-آمار و احتمالات مهندسی

 

 

جمع کل واحد:  ۳      واحد

 

 

 

 

 

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال هشتم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

روش های اجرای ساختمان

۲

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۹۱

طراحی معماری و شهرسازی -سازه های بتن آرمه (۲)-سازه های فولادی (۲)

 

۲

پروژه سازه های بتن آرمه

۱

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۴۶

سازه های بتن آرمه ۲- تحلیل سازه های ۲

 

۳

پروژه سازه های فولادی

۱

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۴۹

سازه های فولادی ۲-تحلیل سازه های ۲

 

۴

پروژه راهسازی

۱

اصلی- تخصصی

۱۴۱۴۰۶۲

مکانیک خاک-نقشه برداری ۱ و عملیات

 

۵

کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

۲

اختیاری کلیه گرایشها

۱۴۱۴۰۷۰

محاسبات عددی-تحلیل سازه های ۲

 

۶

سه درس اختیاری ۲ واحدی از جدول ۸

۲

اختیاری

 

 

 

 

جمع کل واحد:   ۱۳  واحد

 

 

 

 

*** جدول شماره ۸:  دروس اختیاری۲ واحدی ترم هشتم  ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

مقررات ملی ساختمان

۲

اختیاری کلیه گرایش ها

۱۴۱۴۳۴۲

نیمسال هفتم به بعد

 

۲

نگهداری ،تعمیر و ترمیم سازه ها

۲

اختیاری (سازه)

۱۴۱۴۲۵۰

سازه های بتن آرمه ۲-سازه های فولادی ۲

 

۳

اصول مدیریت ساخت

۲

اختیاری کلیه گرایش ها

۱۴۱۴۲۴۸

متره و برآورد پروژه

 

۴

خاک مسلح و روش های اجرای آن

۲

اختیاری(خاک و راه)

۱۴۱۴۰۲۵

مکانیک خاک(مهندسی پی-چارت فنی)

 

۵

اصول مهندسی تونل

۲

اختیاری(خاک و راه)

۱۴۱۴۲۱۲

مهندسی پی

 

 

جمع کل واحد :   ۶  واحد

 

 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: عمران