تاریخچه گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع سال ۱۳۹۰ در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش صنایع)  را ارائه می دهد که در حال حاضر ۱۳۴  نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد. امکانات این گروه شامل کارگاه ماشین ابزار می‌باشد که در حال راه اندازی است.گروه صنایع این دانشکده دارای ۲ عضو هیئت علمی و سه استاد حق التدریس می باشد 

 

اساتید:

۱- سهیل طالبیان دکترا مکانیک استادیار گروه صنایع

۲- دکتر علی براتی دکترا ریاضی کاربردی استادیار گروه صنایع

۳-میثم رحیمی دانشجوی دکترا رشته صنایع استاد مدعو

۴-زهرا میر توکلی کارشناسی ارشد صنایع استاد  مدعو

۵- حامد اقبالی دانشجوی دکترا رشته صنایع استاد مدعو

۶- کیومرث سبزواری دکترا برق

۷- زهرا نجفی کارشناس ارشد رشته اقتصاد

۸-عبدالرضا  روشنی

 

 

 

سرفصل دروس

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس  دوره کارشناسی رشته مهندسی صنایع

                                  *** برنامه پیشنهادی نیمسال اول رشته مهندسی صنایع***
                                               دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

ریاضی عمومی۱

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۳

 

نظری

۲

فیزیک عمومی۱

۳

پایه

۳۸۱۵۰۰۴

همزمان با ریاضی۱

"

۳

علم مواد

۳

اصلی-تخصصی

۲۸۰۱۰۲۸

 

"

۴

اقتصاد عمومی۱

۲

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۰

 

"

۵

نقشه کشی صنعتی

۲

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۳

 

"

۶

آز فیزیک ۱

۱

پایه

۳۸۱۵۰۱۱

همزمان با فیزیک۱

عملی

۷

زبان انگلیسی

۳

عمومی

۳۸۱۹۰۰۷

 

نظری

۸

زبان فارسی

۳

عمومی

۳۸۱۶۰۰۸

 

"

 

جمع کل واحد:۲۰ واحد

 

 

                                    ***برنامه پیشنهادی نیمسال دوم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

ریاضی عمومی۲

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۴

ریاضی۱

 

۲

فیزیک عمومی ۲

۳

پایه

۳۸۱۵۰۰۵

فیزیک۱

 

۳

معادلات دیفرانسیل

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۹

همزمان با ریاضی۲

 

۴

اقتصاد عمومی۲

۲

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۱

اقتصاد عمومی۱

 

۵

برنامه نویسی کامپیوتر

۳

پایه

۳۸۱۶۰۳۹

ریاضی۱

 

۶

آز-فیزیک۲

۱

پایه

۳۸۱۵۰۱۲

همزمان با فیزیک۲

 

۷

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۴

 

 

۸

کارگاه عمومی جوش

۱

کارگاه عملی

۲۸۰۱۰۵۳

 

 

 

جمع کل واحد:۱۸ واحد

 

 

 

 

                                          *** برنامه پیشنهادی نیمسال سوم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

استاتیک ومقاومت مصالح

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۷

ریاضی۱

 

۲

تئوری احتمالات و کاربرد آن

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۷

ریاضی۲

 

۳

جبرخطی

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۸

ریاضی۱

 

۴

روشهای تولید

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۹

همزمان با کارگاه ماشین افزار۱

 

۵

اقتصاد مهندسی

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۶

اقتصاد عمومی۲

 

۶

تربیت بدنی۱

۱

عمومی

۲۲۱۰۰۰۱

 

 

۷

اندیشه اسلامی۱

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۱

 

 

۸

کارگاه ماشین افزار۱

۱

کارگاه عملی

۲۸۰۱۰۴۵

 

 

 

جمع کل واحد:۱۹ واحد

 

 

 

 

                                                  *** برنامه پیشنهادی نیمسال چهارم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

تحقیق در عملیات۱

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۰

تئوری احتمالات و کاربرد آن-جبرخطی

 

۲

آمار مهندسی

۳

اصلی تخصصی

۳۸۲۰۰۱۳

تئوری احتمالات و کاربرد آن

 

۳

ارزیابی کار وزمان

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۳

روشهای تولید

 

۴

اصول مدیریت وتئوری سازمان

۲

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۲

حداقل ۵۰ واحد گذرانده

 

۵

مبانی مهندسی برق

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۴

فیزیک۲

 

۶

دانش خانواده وجمعیت

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۷

 

 

۷

آز مبانی مهندسی برق

۱

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۵

همزمان با مبانی مهندسی برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحد:۱۷ واحد

 

 

 

 

                                                    *** برنامه پیشنهادی نیمسال پنجم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

تحقیق در عملیات۲

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۲۱

تحقیق در عملیات۱

 

۲

تجزیه وتحلیل تصمیم گیری

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۴۸

تحقیق در عملیات۱

 

۳

طرح ریزی واحدهای صنعتی

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۵

روشهای تولید-نقشه کشی صنعتی-ارزیابی کار وزمان

این درس آزمایشگاه عملی نیز باید داشته باشد.

۴

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۴۷

برنامه نویسی کامپیوتر

 

۵

برنامه ریزی وکنترل موجودی۱

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۳۰

تحقیق در عملیات۱

 

۶

محاسبات عددی

۲

پایه

۳۸۱۳۰۱۳

برنامه نویسی کامپیوتر

 

۷

تفسیر موضوعی قرآن

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۳

 

 

 

جمع کل واحد:۱۹ واحد

 

 

 

 

                                                       *** برنامه پیشنهادی نیمسال ششم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

برنامه ریزی تولید

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۳۱

برنامه ریزی وکنترل تولید وموجودی۱

 

۲

اصول حسابداری وهزینه یابی

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۲

برنامه ریزی وکنترل تولید وموجودی۱

 

۳

اصول بازاریابی

۲

اختیاری

۲۸۰۱۰۳۵

حداقل۸۰ واحد گذرانده باشد

 

۴

کنترل کیفیت آماری

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۶

آمار مهندسی

 

۵

مدیریت وکنترل پروژه

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۱۴

تحقیق در عملیات۱

 

۶

تربیت بدنی۲

۱

عمومی

۲۲۱۰۰۰۲

 

 

۷

اندیشه اسلامی۲

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۲

 

 

۸

کارگاه ریخته گری ذوب ومدلسازی

۱

کارگاهی

۲۸۰۱۰۵۴

کارگاهی عملی

 

 

جمع کل واحد:۱۸ واحد

 

 

 

                                                        *** برنامه پیشنهادی نیمسال هفتم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

طراحی ایجاد صنایع

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۴۴

اقتصاد مهندسی-اصول مدیریت-طرح ریزی واحدهای صنعتی

 

۲

مدلهای احتمالی وتئوری صف

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۵۲

تئوری احتمالات و کاربرد آن

 

۳

مدیریت کیفیت وبهره وری

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۵۰

کنترل کیفیت آماری

 

۴

انقلاب اسلامی وریشه های آن

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۵

 

 

۵

ایمنی وبهداشت صنعتی

۲

اختیاری

۲۸۰۱۰۳۶

ارزیابی کار وزمان

 

۶

پروژه

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۳۳

سال آخر اخذ گردد

 

 

جمع کل واحد:۱۶ واحد

 

 

                                                                  

                                                          ***برنامه پیشنهادی نیمسال هشتم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

برنامه ریزی حمل ونقل

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۵۱

تحقیق در عملیات۱

 

۲

اخلاق وتربیت اسلامی

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۶

 

 

۳

اصول شبیه سازی

۳

اصلی تخصصی

۲۸۰۱۰۳۲

آمار مهندسی-برنامه نویسی کامپیوتر

 

۴

برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۰۸

اقتصاد مهندسی-تئوری احتمالات

 

۵

تحلیل  و طراحی سیستم ها

۳

اختیاری

۱۴۲۲۱۹۶

معادلات دیفرانسیل

 

۶

کارآموزی

۱

 

۲۸۰۱۰۵۵

سال سوم به بعد

۲۴۰ ساعت باید منظور گردد.

 

جمع کل واحد:۱۵ واحد

 

 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: صنایع