معرفی اعضا

 خانم دکتر لیلا ندرلو: مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل فعالیت
1
دکتر لیلا ندرلو
رئیس دفتر امور بانوان
2
دکتر فرحت و السادات میبدی
دانشکده علوم
3
دکتر شیرین زرتشتیان
دانشکده تربیت بدنی
4
ثریا شاه ویسی
دفترنهادنمایندگی رهبری در دانشگاه رازی
5
ناهید رستمی
فرمانده پایگاه بسیج کارمندی آسیه
6
فرشته محمدی
مدیریت تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه
7
کبری بساطی
معاونت اداری مالی
8
قدسی موحدیان
معاونت فرهنگی و اجتماعی
9
نیره هژبری
معاونت فرهنگی و اجتماعی
10
سحر محمدی
روابط عمومی و دانشکده علوم اجتماعی