دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه رازی

زن در اسلام از مقام والا و ارزشمندی برخوردار می باشد . زن خوب و تربیت شده در مکتب قرآن، نه تنها خانواده خود، بلکه جامعه و تاریخ را دگرگون می سازد. همچنان که زنان مسلمان ایرانی نقش خود را در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و سالهای پس از آن به خوبی ایفا نموده اند.
زنان نقش مهمی در توسعه جامعه دارند . آنها از یک سو نیمی از پیکره جامعه اند و با حضور فعال خود در عرصه های گوناگون اجتماعی، مسئولیتهای بسیاری را بر دوش گرفته اند و از سویی دیگر با ایفای نقش مادری و همسری نقش محوری در تحکیم خانواده و تربیت نسل آینده دارند.
نقش زنان در تامین بهداشت و سلامت جامعه بسیار حائز اهمیت است زیرا آنان نه تنها مسئول سلامت خود می باشند بلکه بیشترین تأثیر را بر سلامت و بهداشت خانواده دارند .
نقش زن به عنوان عنصراصلی در انتخاب سبد غذایی خانواده انکار ناپذیر است. انتخاب او می تواند ذائقه افراد خانواده و بخصوص کودکان را بسازد و انتخاب درست وی منجر به طی مسیر سلامتی و انتخاب نادرست می تواند زمینه ساز  ابتلا به بیماریها باشد، لذا سازماندهی و مدیریت زن ، نقش اساسی را در سلامت خانواده ایفا می کند.
از بعد سلامت روان نیز نقش زنان در خانواده انکار ناپذیر است و با توجه به این که دین مبین اسلام به بهداشت وسلامت روانی افراد اهمیت فراوان داده است، برخورداری زنان جامعه اسلامی از سلامت روان نقش بسیار موثری در تامین سلامت روان خانواده و جامعه دارد.
در بعد اقتصادی بیشتر منابع مصرف به زنان سپرده می شود و در حقیقت زنان در زمینه اقتصاد خانواده نیز نقش کلیدی دارند و برنامه ریزی صحیح یا تصمیم گیری غلط آنها می تواند در رشد اقتصادی خانواده و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد.
 از بعد معنوی نیز زنان در نشر ارزشهای مذهبی ، عفت و پاکدامنی و اخلاق اسلامی در جامعه تأثیر بسزایی دارند. زنان در خانواده بهترین مرجع برای تعلیم ارزش ها و آداب دینی و انسانی و بهترین منبع رشد عاطفی و روانی اعضاء خانواده هستند.
با توجه به نقش های متعدد و تأثیر گذار زنان در عرصه خانواده و اجتماع ، داشتن یک جامعه اسلامی سربلند و بالنده در گروی ارتقاء آگاهی های زنان و رشد و پرورش استعدادهای آنان در عرصه های گوناگون
می باشد.
با توجه به اهمیت نقش زنان درخانواده و اجتماع به پیشنهاد نماینده امور بانوان و موافقت ریاست محترم دانشگاه ، دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه در فروردین ماه ۹۲ تشکیل گردید این دفتر متشکل از نماینده دانشگاه در کمیسیون بانوان استان و نمایندگانی از بانوان شاغل در معاونت ها و دانشکده های دانشگاه رازی می باشد.
امید است تشکیل این دفتر باعث تقویت جو دوستی و همکاری بیشتر بین همکاران زن و زمینه ساز افزایش موفقیت های آنان در عرصه های فردی و اجتماعی باشد .