شرح وظایف  

بسمه تعالی

همانگونه که مستحضرید  زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند . امروزه در همه جوامع نقش و جایگاه انسانی زن بعنوان یکی از ارکان  و محورهای توسعه پذیرفته شده است. زنان به عنوان اولین عاملین انتقال ارزشها ، هنجارها ، فرهنگ ،‌آداب و رسوم و سنتها مطرح می باشند. از دیدگاه اسلام زن و خانواده سنگ بنای اصلی ساختار اجتماعی جامعه محسوب می شوند.  زنان به دلیل ایفای نقشهای متعدد عامل اساسی ثبات و سلامت خانواده و جامعه بشمار می آیند.  براین اساس ، فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و بهره مندی جامعه از توانمندی و مشارکت زنان در حیطه های مختلف علمی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و رفع موانع و مشکلات موجود آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. رشد فزاینده زنان در حوزه های مختلف علمی و حضور آنان در دانشگاهها و مراکز آموزشی پژوهشی ، ضرورت برنامه ریزی به منظور ایجاد ارتباط ، انسجام و بهره وری هر چه بیشتر از استعدادها و توان علمی تخصصی آنان در جهت کمک به رفع موانع پیشرفت و حل مشکلات زنان جامعه را ایجاب می نماید.

 

رسالت :

دفتر امور زنان  مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها و برنامه های امور زنان دانشگاه را عهده دار گردد. این دفتر تحت نظر مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان فعالیت خواهد کرد و زیر مجموعه سازمانی دفتر ریاست و یا معاونت فرهنگی دانشگاه خواهد بود. دفتر تلاشهای نظام مند و نقش مشخص خود را در هماهنگی و همکاری با بخشهای مختلف ستادی و سازمانی دانشگاه با ارائه پیشنهاد به ریاست ، معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه های بهبود وضعیت زنان و کاهش مشکلات آنان  ارائه خواهد نمود و در واقع در ایجاد تغییرات مطلوب مورد نظر یک نقش تعاملی در فعالیتهای دانشگاه ایفا خواهد کرد.

 اولویتهای راهبردی دفتر می تواند هماهنگی و همکاری، توسعه اطلاعات و ارتباطات ، آموزش و توسعه مهارتها ، پژوهش  ، پایش و ارزیابی  باشد. گروههای هدف فعالیتهای دفتر عبارتند از  زنان شاغل در دانشگاه اعم از اساتید ، کارکنان و در حد ممکن دانشجویان که با عنوان زنان دانشگاهی از آنها نام برده خواهد شد.

دانشگاه رازی به دلیل پیشینه تاریخی علمی و مرکزیت دانشگاهی در غرب کشور دارای بیشترین ظرفیتهای علمی آموزشی ، پژوهشی و خدماتی است و از نظر گستردگی کمی و کیفی اساتید زن و همچنین کارکنان زن  با جمعیت نزدیک به ۲۵۰ نفرزن در ردیف  دانشگاههای  مهم کشور قرار دارد. بهره برداری از این ظرفیتها در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی می تواند نقطه قوت مهمی برای دانشگاه محسوب گردد. تلاش می شود برنامه های دفتر مبتنی بر واقعیات موجود برای بکارگیری پتانسیل ها و امکانات موجود در دستیابی به رسالت دفتر در حد توان باشد و اهتمام بر آنست که در بالاترین حد ممکن از فرایندهای همکاری و هماهنگی با واحدهای مختلف دانشگاه استفاده شود تا بتوان بصورت جمعی به اهداف و موفقیتهای مورد نظر دست یافت.

اهداف:

هدف کلی ۱ :   ارتقاء و بهره مندی از توان علمی ومدیریتی زنان دانشگاهی

اهداف اختصاصی

 • توانمند سازی زنان در زمینه های فرهنگی،علمی، مدیریتی،و اجتماعی
 • *انسجام ارتباطات و افزایش تعاملات علمی، فرهنگی و اجتماعی بین زنان دانشگاهی و مسئولین
 •  پروژه:
 • ایجاد سایت دفتر امور زنان
 • راه اندازی نشریه الکترونیکی دفتر امور زنان
 • راه اندازی دفاتر مشاوره امور بانوان
 • انتخاب و معرفی نماینده بانوان واحدهای تابعه دانشگاه
 •  راه اندازی کمیته مشورتی بانوان جهت بررسی و رفع معضلات آتی دانشگاه

 

 

 

برنامه عملیاتی  :

 • برگزاری کارگاههای آموزشی
 • تهیه و تدوین کتابچه های آموزشی (راهنمای سلامت زنان در راستای سلامت جسمانی، اجتماعی، روانی، معنوی )
 • ارائه خدمات مشاوره ای
 • برگزاری گردهمایی جهت معرفی و نشر فعالیت ها و دستاوردها و تقویت ارتباطات و همکاری ها
 • اطلاع رسانی با استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات
 • حمایت در راستای تشکیل هسته ها و مجامع علمی فرهنگی و اجتماعی
 • معرفی و تقدیر از زنان برگزیده دانشگاه        
 • برگزاری دوره های آموزش مجازی ( (e-learning در زمینه های علمی تخصصی موضوعات فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده جهت اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
 • تقویت مرکز مشاوره و راهنمایی دفتر امور زنان دانشگاه           
 • ایجاد شبکه ارتباطی دفتر از طریق تشکیل کمیته های مشورتی در واحدهای مختلف دانشگاهی و تعامل با مسئولین دانشگاه

هدف کلی شماره ۲بهبود سلامت و کیفیت زندگی زنان دانشگاهی

 

هدف اختصاصی  : بهینه سازی و انسجام خدمات سلامت

برنامه عملیاتی:

 • برنامه ریزی و هماهنگی برای برخورداری از خدمات خاص سلامت
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از امکانات ورزشی
 • برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای دوره های آموزش سلامت
 • ا رتقاء ، پیگیری سیاست ها و عملیاتی سازی برنامه ورزش زنان

 

 هدف کلی شماره۳: بهبود هویت هویت ملی  مذهبی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی

برنامه عملیاتی:

 اعتلاء‌ معرفت و بصیرت دینی - فرهنگی، احیای هویت ملی  مذهبی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی

پروژه :

 • برگزاری اردوهای زیارتی – گردگشگری همراه با کارگاه های آموزشی با محتوای فرهنگی
 • جشنواره فرهنگی با مضامین هنری – فرهنگی با توجه به هویت ملی – دینی
 • ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب
 •  بهینه سازی خدمات حمایتی و رفاهی
 •  فراهم آوردن خدمات حمایتی جدید بمنظور توانمند سازی علمی ، شغلی و ارتباطی
 • شناسایی قوانین و برنامه های حمایتی زنان و و ایجاد بانک اطلاعات ، اطلاع رسانی و هماهنگی با مسئولین ذیربط جهت اجرا
 • فراهم سازی تسهیلات رفاهی ویژه
 • فراهم آوردن خدمات مناسب برای زنان سرپرست خانوار شاغل در دانشگاه و خانواده هایشان
 • تقویت برگزاری آکادمی تابستانه ویژه فرزندان پرسنل دانشگاه در تابستان