​​​​​​هفته ملی پژوهش و فناوری فرصت مناسبی را برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری فراهم می آورد تا ضمن اطلاع از روند و وضعیت موجود  بتوان برای آینده برنامه ریزی و اقدامات بهتری را دنبال نمود. انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها از مهمترین برنامه ها هفته مذکور به شمار می آید.

پژوهشگران برتر دانشگاه رازی:

پژوهشگر برتر دانشگاه در 
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 1401
 
دستاوردهای پژوهشی دانشگاه رازی 

پژوهشگران برگزیده دانشگاه در سال 1402


گالری تصاویر هفته پژوهش 1401

گالری تصاویر هفته پژوهش 1400