کارگاه آموزشی «رفتار و پوشش دانشگاهی» ویژۀ یاوران علمی دانشگاه رازی روز سه‌شنبه 21 شهریورماه 1402 برگزار شد.

در این کارگاه که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سالن پروفسور شمسی‌پور کتابخانۀ مرکزی دانشگاه برگزار شد؛ دکتر پیمان لطیفی، مسئول خانۀ نخبگان بسیج استان کرمانشاه به کلیدواژۀ های رفتار و آداب پوشش دانشگاهی اشاره نمودند.

آخرین اخبار