هفتمین مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران در روز چهارشنبه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی و با حضور دبیران و نمایندگان انجمن‌های علمی علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه‌ای و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

پس از برگزاری انتخابات، اعضای شورای مرکزی و بازرس هفتمین  دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران به ترتیب آراء به شرح ذیل انتخاب شدند:       

اعضای اصلی شورای مرکزی:                                                                           
۱_ سیدمحمدعلی سیدحنایی/دانشگاه اصفهان_۱۹رای                                       
2_سید علیرضا موسوی/دانشگاه تهران_۱۳ رای                                                 
۳_ امیر محمد بانکیان/ دانشگاه مازنداران_۱۳ رای                                                
۴_ فرشته جمشیدیان/ دانشگاه رازی کرمانشاه_ ۱۱رای                                        
۵_ محمد حسین هاشمی/ دانشگاه شیراز_ ۹رای                                                                                                       

بازرس:                                                                                                    
۱_ نیما امینی/ دانشگاه علامه طباطبائی(بازرس اصلی)_۱۳ رای                             
 

آخرین اخبار