در مراسمی از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت و دومین جشنواره زیست فناوری انجمن‌های علمی - دانشجویی تقدیر شد.

دومین جلسه کارگروه نظارت و پشتیبانی بر انجمن‌های علمی - دانشجویی دانشگاه رازی، 26 دی ماه 1402 با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر مهدی عزتی سرپرست مدیریت پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی گزارشی از عملکرد فعالیت‌های یکسال اخیر انجمن‌های علمی - دانشجویی ارائه کرد.

در ادامه جلسه از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت و دومین جشنواره زیست فناوری انجمن‌های علمی تقدیر شد.

پس از آن اعضای کارگروه نظارت و پشتیبانی، به بررسی طرح‌ها و برنامه‌های انجمن‌های علمی - دانشجویی پرداختند.

آخرین اخبار