4566
کانون امید اجتماعی با همکاری کانون همیاران سلامت برگزار کرد.

برگزاری کارگاه آشنایی با اختلالات شخصیت

این کارگاه روز پنجشنبه 25 آذرماه 1400  به مدت 4 ساعت به صورت مجازی برگزار شد.

 

 

سرکار خانم عفت عیدی‌منش روانشناس و روان‌درمانگر در ابتدا مقدمه ای  را با این عنوان آغاز کرد که : شکل گیری شخصیت در یک انسان؛ طی سال‌ها و در اثر مؤلفه‌های مختلفی روی می‌دهد . شخصیت، بیانگر آن دسته از ویژگی‌های فردی است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری است. مسائل ژنتیکی، تاثیرات محیطی، نظام تربیتی والدین و فراز و نشیب‌های دوران بلوغ و برخی مسائل جنسی و جنسیتی، از عوامل بسیار مهمی در شکل‌گیری شخصیت در انسان هستند. اگر به هر دلیلی این مؤلفه‌های شکل دهندۀ شخصیت در انسان، اثرگذاری طبیعی و سالم خود را از دست بدهد در شکل‌گیری شخصیت آن شخص، انحرافاتی شکل گرفته و بعدها فرد دچار "اختلالات شخصیتی" می‌شود و بعد در خصوص انواع اختلالات شخصیتی و مشکلات ناشی از آن و راهکارهای تشخیص انواع مشکلات شخصیتی، جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان توضیحاتی را ارائه دادند.

در پایان جلسه خانم عیدی‌منش به سؤالات دانشجویان پاسخ گفتند.

 

آخرین اخبار