معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، دانشجویان دختر دانشگاه را روز جمعه 21 مهرماه 1402 به سینما آزادی اعزام نمود.

 

این برنامۀ تفریحی با حضور 350 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه همراه بود.

 

آخرین اخبار