آیین نامه و فرم ها

کمیته تشخیص

فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

آیین نامه و فرم های انتشارات کتاب

فایل های پژوهشی

کاربرگ های تسویه حساب پژوهانه

فرصت مطالعاتی

فرم های تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

کاربرگ ۱ کمیته تشخیص

کاربرگ ۲ کمیته تشخیص

کاربرگ ۳ کمیته تشخیص

مصوبه جهت دهی با پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 JCR ۲۰۱۷

 JCR ۲۰۱۶

 jcr-aif-mif-۲۰۱۶

JCR ۲۰۱۵

 JCR ۲۰۱۴

 JCR ۲۰۱۳

 JCR ۲۰۱۲

 JCR ۲۰۱۱

 JCR ۲۰۱۰

scopus ۲۰۱۶

بلک لیست اسفند ۹۶

گزارش استنادی نشریات

title_list SCOPUS ۲۰۱۵

 نشریات معتبر وزارت بهداشت_ ۲۴/۰۹/۲۰۱۷

نشریات معتبر وزارت بهداشت_۲۰۱۷-۰۶-۲۱

 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۷ 
 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم آذر ۹۷

 تألیف 

ترجمه

آیین نامه

نامه انتشارات

تعهد تحویل اثر

مدارک لازم برای تالیف

مدارک لازم برای ترجمه

مدارک لازم برای استعلام ترجمه

فرآیند پذیرش آثار در انتشارات دانشگاه رازی

شیوه نامه GRANT

ابلاغیه اعتبار پژوهانه

راهنما ی گزارش GRANT

راهنمای کم کردن حجم فایل

راهنمای سامانه پژوهشی گلستان

فرم تسویه حساب پژوهانه پردیس

بروزرسانی صفحه شخصی اساتید

کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۵

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی

نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان

 فرم تعیین امتیاز برای کتاب

 شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی 
 شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی 
  مراحل پذیرش نمونه

فرم تسویه حساب پژوهانه

تسویه حساب پژوهانه (اقلام مصرفی)

تسویه حساب پژوهانه(مقاله و طرح پژوهشی)

شرح هزینه های انجام شده از محل اعتبار پژوهانه

صورتجلسه انجام هزینه های پرسنلی از محل اعتبار پژوهانه

گزارش نامه آیین نامه ارتقا

شیوه نامه فرصت مطالعاتی

گزارش نامه فرصت مطالعاتی

جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی

شیوه نامه ارتقاء۲

فرم احتساب سنوات (۱)

جدول آموزشی۱۱.۱۵ (۱)

آیین نامه ترفیعات جدید

خلاصه جدول افقی آموزشی (۱)

فرم های نظرخواهی آموزشی (۱)

خلاصه جداول عمودی آموزشی (۱)

شناسنامه علمی و صورتجلسات (۱)

جداول شاخص امتیازدهی آموزشی (۱)جداول شاخص امتیازدهی آموزشی (۱)

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید