403

فراخوان  نیازهای پژوهشی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در سال ۱۴02

افراد ذکور دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در صورت داشتن شرایط و تأیید شورای پژوهش و دانش انتظامی استان، با انجام طرح تحقیقاتی می‌توانند از مزایای احتساب خدمت سربازی(کسر خدمت) برخوردار گردند.

اولویت‌های پژوهشی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۲ 


 


شناسه : 8520381

آخرین اخبار