07 07 2020
554

اسامی راه یافتگان به مرحلۀ سراسری بخش معارفی و حفظ سی و پنجمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان اعلام شد.

اسامی راه یافتگان به مرحله سراسری سی و پنجمین جشـنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان در بخش معارفی، شامل رشته های (آشنایی با احادیث اهل بیت (ع)، احکام، آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه، آشـنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه، آشنایی با سیره معصومین (ع)،حفظ موضوعی قرآن کریم، آشـنایی با ترجمه و تفسـیر قرآن کریم، پرسـمان معارفی وسبک زندگی ایرانی و اسلامی) و رشته های حفظ از بخش آوایی شامل رشته های (حفظ کل، حفظ 20جزء، حفظ 10جزء وحفظ 5جزء) به تفکیک خواهران و برادران، به شرح ذیل اعلام گردید.

احکام

آشنایی با احادیث

پرسمان معارفی

ترجمه و تفسیر

حفظ 5 جزء

حفظ 10 جزء

حفظ 20 جزء

حفظ کل

حفظ موضوعی

سبک زندگی

سیرۀ معصومین(ع)

صحیفۀ سجادیه

نهج البلاغه

آخرین اخبار