همکاران محترم می توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان دانشکده ها و معاونت ها یا از طریق پست الکترونیکی رییس دفتر امور بانوان به آدرسlnadrloo@gmail.com با ما در میان بگذارند.