1908

افزایش پرورش دام در پردیس کشاورزی

 

به منظور افزایش  تولید محصولات لبنی سالم ، دانشگاه رازی کرمانشاه چند سالی است که پرورش گاو و گوسفند را در برنامه خود قرار داده است.

مدیر مزرعه آموزشی ، پژوهشی پردیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه ، تعداد دام گوسفندی موجود در پردیس کشاورزی در سال ۹۵ را ۶۹ راس اعلام کرد و گفت : با تلاش های فراوان در این حوزه امسال  این تعداد به ۲۶۰ راس رسیده است .

دکتر چقازردی تعداد دام (شیشک میش ) را ۱۱۰ راس ، تعداد میش زایش کرده ۹۰ راس  و بره متولد شده را ۱۰۰ راس دانست .

وی در خصوص پرورش گاو در پردیس کشاورزی نیز تعداد گاوهای پرورش داده شده درسال ۹۵ را ۳۶ راس اعلام و خاطر نشان کرد: این تعداد در سال ۱۴۰۰ به ۶۰ راس افزایش یافته است .

*وی تعداد گاوهای پرورش یافته از سال ۹۵ تا  ۱۴۰۰ را به تفکیک اعلام کرد :

۱- افزایش تعداد دام روشا از ۱۱ راس به تعداد ۲۰ راس

۲- افزایش تعداد تلیسه از ۹ راس به ۱۴ راس

۳- افزایش تلیسه آبستن از ۵ راس به ۱۱ راس

۴- افزایش گاو نر پرواری از ۴ راس به ۱۰ راس

۵- و افزایش زایش از ۱۳ به ۲۰ راس


 


شناسه : 2617411