2103

افتخارآفرینی انجمن های علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در چهاردهمین جشنواره دانشگاهی

 

در چهاردهمین جشنواره دانشگاهی حرکت، انجمن‌های علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به مانند جشنواره‌های پیشین، افتخاری دیگر آفریدند؛ در این جشنواره که ویژه فعالیت‌های انجمن‌های علمی در بازه زمانی اول خردادماه ۱۳۹۹ الی اول خردادماه ۱۴۰۰ بود و ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰  در دانشگاه رازی برگزار گردید، افتخارات ذیل نصیب انجمن‌های علمی پردیس کشاورزی گردید:

انجمن علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

رتبه اول در بخش کارآفرینی

رتبه دوم در بخش انجمن علمی- دانشجویی برتر

رتبه سوم در بخش فعالیت خلاقانه

اعضای انجمن:

سمانه سنجابی(دبیر)، نسیم حشمتی، نیما چمنی، حوریه فرضی، نگین ملکی، پریا سیاهبیدی

انجمن علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی:

رتبه اول در بخش انجمن علمی - دانشجویی برتر

رتبه برگزیده در بخش ویژه

رتبه دوم در بخش کارآفرینی

اعضای انجمن:

یاسین نوروزی(دبیر)، احسان رضایی، سحر امیری، ژاله زارعی، علیرضا محمدی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ضمن تشکر از آقایان  دکتر کیومرث زرافشانی و دکتر علیرضا باقری  مشاورین انجمن علمی گروه­های مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی  و  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی این موفقیت را  به دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه­های مذکور تبریک می­گوید.
 


شناسه : 2617061