قابل توجه دانشجویان عزیز: ازروز شنبه1402/08/06 غذای رایگان در دو وعده نهار و شام در منوی غذایی قرار داده شده است.دانشجویان میتوانند نسبت به رزرو غذای رایگان اقدام کنند.

آخرین اخبار