ضمن آرزوی سلامتی و تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود در سال 1402، به اطلاع می رساند که نحوه ثبت نام غیر حضوری و ارسال مدارک از تاریخ 17لغایت20 مهرماه به پورتال سامانه گلستان دانشگاه رازی مراجعه نمایند.

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1402

آخرین اخبار