قابل توجه دانشجویان عزیز: جهت دریافت بسته صبحانه روز سه شنبه 1402/08/09 نسبت به ثبت نام بسته صبحانه به تغذیه دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود مراجعه کنید.

آخرین اخبار