دانشگاه رازی٬ اخلاق محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش بنیان

مرکز مشاوره

مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، حقوقی و ... اغلب چالش برانگیز
و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، ‌اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه به تجربه دریافته‌ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکلات از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره‌مند شویم، لیکن کمک تخصصی، حل بهتر و سریع‌تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می‌سازد. ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده‌ای که در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد به وجود می‌‌آورد، استرس‌ زا است و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحران‌هایی برای دانشجو می‌شود مرکز مشاوره دانشگاه با توجه به ضرورت‌های فوق و به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگی دانشجویی تاسیس گردیده و خدمات متعددی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کند.یکی از واحد های مهم دانشگاه، مرکز مشاوره دانشجویی است.این واحد مستقیماً زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه فعالیت می نماید.

مرکز بهداشت و درمانمرکز بهداشت و درمان درکنار سایر بخش های معاونت دانشجویی تلاش می کند، عضوی موثر در حفظ و ارتقای سلامت خانواده ی بزرگ دانشگاه رازی باشد و در حال حاضر به عنوان تنها متولی امور بهداشتی ودرمانی درسطح دانشگاه، ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.
اقدامات انجام شده در این اداره همسو با گسترش نیازهای جامعه ی هدف بوده، بر همین اساس و طبق دستورالعمل های موجود  و مساعدت معاونت محترم دانشجویی؛ پایگاه 115 در دانشگاه رازی افتتاح شد .