دوره طراحی پیشرفته الکترونیک با رویکرد ساخت محصول(AED)

این دوره شامل:
  • زبان برنامه نویسی C ویژه میکروکنترلرها
  • میکروکنترلرهایARM (مقدماتی و پیشرفته)
  • میکروکنترلرهای AVR  (مقدماتی و پیشرفته)
  • طراحی برد مدار چاپی با نرم افزار ALTIUM DESIGNER(مقدماتی و پیشرفته)

* اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

 

برنامه کلاس تئوری
 برنامه کلاس عملی
نظارت و برنامه ریزی  آقای دکتر امیر رجب زاده (دانشگاه رازی)
مدرس حضوری
ثبت نام
شروع کلاس