کارکنان مجموعه فنی مهندسی

اردشیر احمدی زاده

کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی علم اطلاعات و دانش  شناسی
 ۳۴۳۴۳۰۳۹-۰۸۳
.

محمد امجدیان

مسئول  دفتر حوزه ریاست
 

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی حسابداری    
 

تلفن: ۳۴۳۴۳۱۹۳-۰۸۳

فکس: ۳۴۳۴۳۱۹۴-۰۸۳

 -دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده

 -انجام امور کارشناسی مربوطه و نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی

 -هماهنگی و تنظیم ساعات ملاقات پرسنل و اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده

 -برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل وخارج و بالعکس.

 -آماده کردن پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیونها،نشست ها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 -آگاه کردن اعضای شرکت کننده  از نشستها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 -تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت.

 -رابط روابط عمومی دانشکده.

 -انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده.

علیرضا باغبانباشی

    کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک

لیلا بختیاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی    
 

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی شیمی
.

مریم بصیرت

امور اداری وآموزشی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی روابط عمومی    
تلفن: ۰۸۳-۳۴۳۴۳۲۲۵
 

۱.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

زهرا بلوری

کارشناس آزمایشگاه گروه معماری
 

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
.

محمدرضا پناهی

    کارشناس آزمایشگاه گروه مواد و نساجی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد    

فائزه پور نقدعلی

کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
۰۸۳-۳۴۳۴۳۲۵۶

احمد جمشیدی

    کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی کامپیوتر

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مهندسی IT
۰۸۳-۳۴۳۴۳۲۲۳

بهنام جهانگیری

مسئول انبار و اموال

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
۰۸۳-۳۴۳۴۳۲۵۶

مختار حشمتی

کارشناس امور اداری و آموزشی گروه مواد و نساجی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی مهندسی عمران
۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۴۶

.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

وحید زرعی

کارشناس آزمایشگاه  گروه مهندسی شیمی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
.

سعید رباعی

کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی روابط عمومی
۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۳۹
.

شاپور رضایی

امور عمومی ساختمان فنی مهندسی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی الهیات
۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۲۹
.

فریبا کاکاوندی

کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری
۰۸۳-۳۴۳۴۳۰45
.

بابک محمدی

مسئول حسابداری

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد حسابداری
۰۸۳-۳۴۳۴۳۲۰۰
.

احمد رضا سرابی

مسئول تلفنخانه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

فوق دیپلم روابط عمومی
.

علی سنجابی

کارشناس آزمایشگاه گروه برق

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مدیریت
.

هاشم سیاه کمری

کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مهندسی عمران
.

تورج شریفی

امور عمومی دانشکده نفت و شیمی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی
.

یزدان ولیئی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۴۰
.

 مریم شهبازی تبار

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

دکترای مهندسی برق
۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۴۱

اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه

 برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم برای اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

 نظارت و هماهنگی بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و تلاش برای حل مشکل آموزشی آنها

 تهیه و تنظیم سیاست های آموزش دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

  نظارت بر تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

  رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی

 ارزشیابی عمل کرد آموزش سالانه اعضای هیئت علمی وکادر آموزشی دانشکده

 ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برای اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

 تشکیل منظم جلسات شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای اجرای ضوابط و مقررات مربوطه

 نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

 شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اجرا و انعکاس نتایج آن در دانشکده 

شهناز شهبازی

امور اداری و آموزشی گروه برق

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کاردانی مدیریت امور فرهنگی
۰۸۳-۳۴۳۴۳۲۱۱

۱.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

حجت اله صالحی

امور اداری  آموزشی گروه مهندسی معماری

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
۰۸۳-۳۴۳۴۳۲۴۸

۱.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

مژگان صادقی

امور اداری و آموزشی گروه مکانیک

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کاردانی مدیریت
۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۱۰

۱.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

مژگان صدیقی

رئیس واحد پژوهش

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
۰۸۳-۳۴۳۴۳۱۹۶

کلیات فعالیتهای مربوط به دفتر پژوهش وفناوری دانشکده فنی مهندسی  به شرح ذیل می باشد:

۱. استفاده مستمر از سامانه پژوهشی گلستان ، چک واصلاح کلیه فعالیتهای مربوط به اطلاعات جامع پژوهشی اعضاء محترم هیأت علمی در دانشکده

۲. انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه اساتید.

۳.انجام کلیه امور مربوط ترفیعات اساتید.

۴.انجام کلیه امور مربوط به پژوهشگر برتر.

۵. انجام کلیه امور مربوط هفته پژوهش.

۶. انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت (طرح سربازی ، پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به قطعی)

۷.انجام  امور مربوط ارتقاء (از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی)

۸.انجام امور مربوط به احتساب سنوات.

۹.راهنمایی وآماده سازی پرونده های مربوط به جذب هیأت ممیزه.

۱۰.تمام مکاتبات با دفتر جذب ، هیأت ممیزه، دفتر نظارت وارزیابی، امور فرهنگی.

۱۱. تجزیه وتحلیل داده های خام ۴ فرم نظر سنجی طبق فرمول تعریف شده وارسال به دفتر نظارت وارزیابی جهت سنجش کیفی اساتید.

۱۲. گزارشگیری وارائه آمارهای فعالیتهای پژوهشی  گروههای مختلف بنا به درخواست معاونت پژوهشی.

۱۳. تهیه مواد خام وپردازش شده مورد نیاز اساتید شامل (فرم ها، شیوه نامهاو....) جهت درج در سایت دانشکده.

۱۴.آموزش ، برگزاری وپاسخ به مراجعات اساتید در امور تخلف پژوهشی وپیگیریهای لازم.

۱۵.دعوت ،هماهنگی ، تنظیم، برگزاری کلیه جلسات مربوط کار گروه وکمیته منتخب.

کامبیز عابدینی

کارشناس آزمایشگاه گروه مکانیک

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کاردانی مکانیک خودرو
.

حسنا عیوضی

کارشناس آزمایشگاه گروه مکانیک

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مهندسی مکانیک
.

فرشته غلامی رضا

کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مهندسی کامپیوتر
.

نظام فریدی

کارشناس آزمایشگاه گروه برق

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی مدیریت بیمه

.

بابک فیض 

 امور عمومی مجموعه فنی مهندسی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مدیریت
۰۸۳-۳۴۳۴۳۱۹۸

انجام وظایف محوله از طرف مدیریت دانشکده

تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر
تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی

پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم

تایید مرخصی ومأموریت کارکنان مجموعه دانشکده های فنی مهندسی

نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط مجموعه دانشکده های فنی مهندسی

برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاهای آموزشی جلسات، همایش ها و..

نظارت بر امور ابنیه  تاسیسات وساختمان وفضای سبزو تعمیرات دانشکده ها

درخواست تجهیزات و امکانات آموزشی وپژوهشی مورد نیاز و مصرفی در دانشکده
هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل هاو پشتیبانی از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه                 

نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده های مجموعه فنی مهندسی

فرزاد مظفری

.

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

کارشناسی ارشد مهندسی برق
.

.

منوچهر محمد مرادی

امور آموزشی دانشکده نفت و پتروشیمی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

.
.

علی ملکی

امور عمومی دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

دیپلم
.

.

علیرضا میرزائی

سایت عمومی دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

دیپلم
۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۸۱
.

مسعود میرزایی

کارپردازی