معرفی اعضا

 خانم دکتر ناهید شاه آبادی: مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل فعالیت
1
دکتر ناهید شاه آبادی
رئیس دفتر امور بانوان
2
خانم سهیلا ساران
حوزه ریاست
3
خانم معصومه عظیمی
معاونت اداری مالی
4
خانم لیلا پروینی
معاونت آموزشی
5
خانم میترا اسماعیلی
معاونت پژوهشی
6
خانم پرستو براتی
معاونت دانشجویی
7
خانم ناهید رستمی
معاونت فرهنگی
8
خانم زهره رحیمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
9
خانم الهه ژیان پور
دانشکده تربیت بدنی
10
دکتر مرضیه صادقی
دانشکده شیمی
11
دکتر شاهدخت سهرابی
دانشکده علوم
12
خانم ویدا صیفوری
دانشکده علوم اجتماعی
13
دکتر مهنوش بیگلری
دانشکده فنی و مهندسی
14
دکتر فرحناز رستمی
دانشکده کشاورزی
15
خانم سارا فلاحی
دانشکده دامپزشکی
16
خانم سحر محمدی
مدیریت روابط عمومی
17
خانم فرشته محمدی
مدیریت روابط عمومی
18
خانم ژیلا بهمنی
فناوری اطلاعات