مرکز مطالعات و تحقیقات اسناد و مدارک تاریخی دانشگاه رازی

دکتر روح اله بهرامی 
هیات علمی و دانشیار رشته تاریخ
پست الکترونیک:drbahrami۲۰۰۹@gmail.com

مرکز مطالعات تاریخی اسناد و مدارک،آرشیو و موزه دانشگاه به منظور توسعه و تقویت علوم انسانی و مطالعات تاریخی و فرهنگی با بهرمندی از ظرفیت­ها، تخصص­ها و مهارت­های آموزشی در زمینه اسناد و مدارک تاریخی نهاد­های علمی(دانشگاه رازی) تحت نظارت گروه علوم تاریخی و انجمن ایرانی تاریخ با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رازی و در قالب یک طرح علمی و اجرایی بر اساس اهداف و کارکردهای زیر تأسیس شده است:

اسناد و مدارک تاریخی منبع شناخت هویت و فهم و شکل گیری دگرگونی­ها و تحولاتی است که در عرصه حیات انسانی رخ می دهد. بدون تردید بازنگری، شناخت و چگونگی این تحولات و دگرگونی­ها در جوامع انسانی با عنوان رهآورد تکاپوی انسان جز در نگاه به گذشته و نقد هویت تکوین یافته مقدور نخواهد شد. جامعه انسانی در همه عرصه­های وجودی مختلف حیات خویش در جستجوی راهی به منظور فهم حرکت خویش و اهتمام برای نوسازی و تکامل راهی است که می­پیماید. فهم و شناخت تحولات تاریخی و هویت تکوین یافته انسان در مسیری که پیموده است جز از طریق اسناد و مدارک باز مانده از این تحولات میسر نخواهد شد. بدیهی است که شناخت سرگذشت دانش و دانشگاه­ها، سرشت و خدمات علمی و آموزشی نهادهای­ علمی جز در پرتو گردآوری منابع و اسناد تاریخی و مطالعه هزاران هزاران برگ اسناد و مدرک علمی و آموزشی که در مراکز و مؤسسات متعدد اعم از نهادهای وزارت علوم، نهادهای سیاسی، نهادهای برنامه­ریزی و نهادهای قانونی و مدنی در استان و در سطح ملی و منطقه­ای وجود دارد، ممکن نخواهد بود .

امروز یکی از نیازهای اساسی ما برای بازنگری در نتیجه اقدامات نهادهای علمی مطالعه و بررسی اسناد و مدارک علمی و فراهم آوردن پایگاهی مناسب برای این گونه مطالعات است. لذا مسأله تأسیس مرکز مطالعات تاریخی اسناد و مدارک،آرشیو و موزه دانشگاه و ایجاد موزه­ای به عنوان آیینه­ی نمایش چهره، مسیر و حرکت دانشگاه می­تواند نقش مهمی در بازشناسی، تحول، برنامه­ریزی و تغییر در ساختار وکارکرد نهاد علم را فراهم سازد و زمینه­ی گسترش مطالعات اسنادی و تاریخی نهاد علم را فراهم نماید. احساس هویت و تشخص بخشیدن به دست­آوردها، مسیرهای طی شده و نمایش آن بخشی از خاطره و تجلی وجود ارزشمند دانشگاه برای جامعه دانشگاهیان و کارگزاران آموزش عالی در سطوح استانی، منطقه ای و ملی بشمار می­رود و تنها راه چنین تشخصی با تأسیس مرکز اسناد و مدارک تاریخی، آرشیو و موزه به عنوان شناسنامه و هویت دانشگاه محقق خواهد شد.

بنابراین تأسیس مرکز مطالعات تاریخی اسناد و مدارک،آرشیو و موزه دانشگاه جایگاهی را فراهم خواهد ساخت که کار نامه دانشگاه از روزگار تأسیس تا به امروز همواره در ابعاد مختلف تحولات تاریخی خود در حوزه­های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی و... مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ایجاد موزه و آرشیو اسناد تاریخی دانشگاه نیز محلی برای بازنگری گذشته و حافظه این نهاد و نمایش تجلی اراده جامعه علمی در مسیر حرکت گذشته آن تا به امروز محسوب می­شود و می­تواند مرکزی برای بازدیدهای کارگزاران آموزش عالی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، آحاد و اقشار مختلفی از جامعه باشدکه علاقمند هستند هویت دانشگاه،گذشته، نمادها،اسناد و مدارک، نشان­ها، دست آوردها و تحولات آن را به­ شکل ملموس و به عینه نظاره کنند. تأسیس دو رکن: آرشیو اسناد و موزه اسناد تاریخی علاوه بر بهره­برداری­های علمی و تخصصی در زمینه مطالعات تاریخی دانشگاه و آموزش عالی می­تواند به تقویت مهارت­ها و آموزش­های تخصصی دانشجویان رشته­های علوم تاریخی و تقویت روحیه کارآفرینی برای دانشجویان و اساتید در دانشگاه رازی، استان کرمانشاه و منطقه منجر شود و به دانشگاه هویتی زنده و پویا ببخشد.  

  • اهداف طرح:
  1. تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقاتی، آرشیو اسناد و موزه با رویکرد تاریخی در باره دانشگاه رازی.

۲-ساماندهی به آرشیو و موزه تاریخی دانشگاه.

۳-فراهم ساختن بسترهای لازم برای انجام تحقیقات و  پژوهش­های تاریخی در باره دانشگاه رازی در حوزه های مختلف علمی، آموزشی، فکری، فرهنگی و ساختاری.

۴- فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارائه و نمایش اسناد تاریخی دانشگاه. 

۵- هویت سازی علمی و تاریخی برای دانشگاه رازی.

۶- حفظ  و نگهداری علمی اسناد هویتی و تاریخی دانشگاه.

۷-ساماندهی روشمند و فراهم آوردن زمینه های کاربردی سازی اسناد و مدارک تاریخی دانشگاه .

۸- تقویت و آموزش مهارت های تخصصی، کارگاهی و فراهم آوردن پایگاهی به منظور تحلیل اسناد تاریخی  برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ دانشگاه رازی و استان کرمانشاه  نظیر :

الف) سند شناسی  

ب) فهرست نویسی اسناد و مدارک تاریخی

ج) شناخت شیوه های تفکیک و ساماندهی به اسناد تاریخی

د) ایجاد زمینه آشنایی و آموزش تخصصی  مطالعات و تحقیقات تاریخی اسناد.

ه) آموزش مهارت تحلیل اسناد تاریخی

و) آموزش ساماندهی به موزه اسناد تاریخی

  • ارتباط با پژوهشکده

    پست الکترونیک: chsdam@razi.ac.ir

    آدرس: دانشگاه رازی، طبقه فوقانی کتابخانه مرکزی، مرکز مطالعات تاریخی اسناد، آرشیو و موزه دانشگاه