کمیته اخلاق کار با حیوانات

اخلاق کار با حیوانات

آموزه‌های دینی، فرهنگ و افکار عمومی همواره بر رعایت اصول اخلاقی هنگام کار با حیوانات تأکید داشته است. در همین راستا، رعایت اصول صحیح پرورش، نگهداری و کار با حیوانات به طور فزاینده­ ای مورد توجه قرار گرفته، به‌طوریکه در دهه ­های اخیر ضوابط و استانداردهایی از طرف کشورها، جوامع علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی برای رعایت اصول اخلاقی کار با حیوانات تعیین شده است، از جمله اینکه پذیرش و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) یک پژوهش و یا ارائه و انتشار نتایج آن مشروط به رعایت استانداردهای تعیین شده در کار با حیوانات است.