کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه

اخلاق پژوهش:
 
یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه گذاری برای تولید علم باید در نگهداری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگهداری این تولیدات، به مراتب از زمینه سازی برای تولید آن مهم تر می باشد بدین وسیله می توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولید کنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگرچه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات علمی کشور اندک می باشد، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد که روند نحوه بررسی این تخلفات را یکسان سازی نماید ضروری به نظر می رسد. معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی با تشکیل کمیته اخلاق پژوهشی، گام موثری درزمینه جلوگیری از تخلفات پژوهشی برداشته است.
 • اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات

  اعضاء گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی:
   
  گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی متشکل از حداقل ۶ نفر:
  الف - رییس (به پیشنهاد رییس دانشگاه انتخاب می شوند.)؛
  ب - ۲ عضو ثابت؛
  ج - ۲ عضو مدعو  از داخل و ۱ عضو مدعو خارج از دانشگاه.
 • اهم فعالیت ها

  ۱. برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص برنامه های مربوط به سلامت پژوهش و همچنین نحوه پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی در دانشگاه؛

  ۲. بررسی پروپوزال های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از نرم افزار همانند جو (تشابه یاب) جهت جلوگیری از موازی کاری و تکراری بودن پایان نامه ها و در صورت تایید، ارائه گواهی جهت ادامه انجام پژوهش؛

  ۳. دریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی در چارچوب موازین اخلاق پژوهش و در صورت تایید، ارائه گواهی جهت انجام امور فارغ التحصیلی؛

  ۴. رسیدگی به کلیه شکایات در خصوص تخلفات پژوهشی؛

  ۵. ارائه گزارش آماری فعالیت های گروه تخصصی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

 • فرم ها وآیین نامه ها