ستاد قرآن و عترت

رئیس ستاد: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دبیر ستاد: مدیرکل امورفرهنگی دانشگاه

اعضای ستاد:

  • نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
  • مدیر روابط عمومی دانشگاه
  • کارشناس قرآنی دانشگاه
  • دبیر کانون قرآن و عترت(ع)
  • مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه