آرشیو کارگاه ها

کارگاه های تابستانی مرکز آپا
کارگاه های تابستانی مرکز آپا
- دوره آموزشی امنیت سیسکو ( CCNA Security ) - دوره آموزشی مقدماتی امنیت شبکه + Security - دوره آموزشی مرکز عملیات امنیت ( SOC )
دوره های مهارتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
دوره های مهارتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
تاریخ برگزاری : هفته اول و دوم شهریور ماه 1398 واحد برگزار کننده : معاونت آموزشی دانشگاه رازی محل برگزاری : کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضای هیات علمی در توسعه جایگاه علمی کشور وتحقق دانشگاه تمدن...