عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت - دانشکده دامپزشکی

دکتر یاسر شهبازی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت.

دکتر یاسر شهبازی در لیست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در سال 2023 قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و به نقل از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،مؤسسه مندلی وابسته به پایگاه انتشاراتی «الزویر» به همراه محققینی از دانشگاه استنفورد، فهرستی از پژوهشگران پراستناد جهان براساس داده‌های پایگاه استنادی معتبر «اسکوپوس» که یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین پایگاه‌‌های اطلاعاتی جهان است، تهیه کرده است، که 19 پژوهشگر دانشگاه رازی موفق شده‌اند در این لیست قرار گیرند.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان و جامعه ی دانشگاهی در تداوم این موفقیت ها.

 

 

آخرین اخبار