انتصاب سرپرست اداره امور عمومی دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طی حکمی از سوی مدیر امور اداری دانشگاه آقای احسان شهبازی به عنوان سرپرست امور عمومی دانشکده دامپزشکی  منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

همکار گرامی جناب آقای احسان شهبازی 

سلام علیکم

ضمن آرزوی توفیق الهی، پیرو مذاکرات صورت گرفته و موافقت رئیس محترم دانشکده دامپزشکی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 1402/04/03به عنوان سرپرست اداره امور عمومی آن دانشکده تعین می شوید. امید است با اتکا به خداوند متعال در انجام نیکوی وظایف محوله موفق و موید باشید.

                                                                                                   خشایار شیخی

 

 دانشکده دامپزشکی ضمن تبریک وآرزوی موفقیت برای آقای احسان شهبازی، از زحمات ارزنده ی آقای مسعود خدنگ  کمال تشکر و قدردانی می نماید.

 

 

آخرین اخبار