کتاب «روش‌های کاربردی در پایدارسازی شیب‌های خاکی» تالیف دکتر محمد حاجی عزیزی و مسعود نصیری منتشر شد.

روش‌های کاربردی در پایدارسازی شیب‌های خاکی

کتاب «روش‌های کاربردی در پایدارسازی شیب‌های خاکی» روش‌های فنی و اقتصادی مناسبی را نشان می‌دهد در هشت فصل تدوین یافته است. در دوره‌های مختلف مهندسی عمران برای دروس مکانیک خاک و مکانیک خاک پیشرفته و نیز برای مهندسانی که در طرح‌های پایدارسازی شیب مشغول به کار هستند، کاربردی است.

تالیف: دکتر محمد حاجی عزیزی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی ، مسعود نصیری

لینک خرید کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_431.html

آخرین اخبار