543

برگزاری کارگاه استاندارد سازی در دانشکده فنی مهندسی


 

با حضور سرکارخانم دکتر دارابی معاون محترم آموزش اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه، کارگاه استاندارد سازی با حضور جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی فنی مهندسی ، در روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در محل دانشکده  فنی مهندسی (ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر) برگزار گردید.

 در این کارگاه به بیان آخرین روش های تدوین استاندارد پرداخته شد.

 


 


شناسه : 7652638