1384
دکتر رضا آقایاری

کسب رتبه استاد برتر سرآمد آموزشی

جناب آقای دکتر آقایاری

بدین وسیله موفقیت شما را در کسب استاد برتر سرآمد آموزشی کشوری که نشان درایت و شایستگی جنابعالی میباشد را تبریک عرض نموده ، و از خداوند منان توفیق روز افزون شما را در تمامی مراحل زندگی آرزومندیم


شناسه : 7402602