1367

« افتتاح دفتر استاندارد سازي و مشارکت در تدوين استانداردهاي بين المللي در دانشکده فني مهندسي »

 

« افتتاح دفتر استاندارد سازي و مشارکت در تدوين استانداردهاي بين المللي در دانشکده فني مهندسي »

با حضور جناب آقاي دکتر فريبرز قريب مدير دفتر آموزش و ترويج استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور، مديران اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان کرمانشاه و تني چند از مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي، روز يکشنبه دوم بهمن ماه سال جاري «دفتر استاندارد سازي و مشارکت در تدوين استانداردهاي بين المللي» در محل دانشکده مهندسي فني مهندسي (ساختمان دانشکده برق و کامپيوتر) افتتاح گرديد.

 

 

 

 

در اين مراسم که با هدف همکاري و تعامل بيشتر دانشگاه رازي و اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي تشکيل گرديد، لزوم بازنگري در شاخص هاي استاندارد هاي موجود و همچنين استفاده از ظرفيت هاي علمي پژوهشي  و نقش موثر اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي در تدوين و پياده سازي استاندارد‌هاي بين المللي مورد تاييد قرار گرفت. 

در پایان تعدادي از مدعوين به بيان مشکلات موجود و ارائه راهکارهاي بهينه سازي فرآيندها و نقطه نظرات خود پرداختند.

 

 


 


شناسه : 6367073