59569
جلسه هماهنگی امور آموزشی دانشگاه رازی و جهاد دانشگاهی کرمانشاه

جلسه هماهنگی آموزشی دانشگاه رازی و جهاد دانشگاهی

 

جلسه هماهنگی و تعاملات آموزشی میان دانشگاه رازی و جهاد دانشگاهی کرمانشاه برگزار شد .

در این جلسه که معاونین و مدیران آموزشی دو دانشگاه حضور داشتند بر گسترش هماهنگی ها و تعاملات آموزشی تاکید شد .


 


شناسه : 9823737

آخرین اخبار