54992

شماره تلفن جهت تماس با حوزه معاونت آموزش

اعلام شماره تلفن های جایگرین جهت انجام امور آموزشی حوزه معاونت آموزشی

دانشجویان گرامی به اطلاع میرساند  جهت انجام امورآموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و امور مشمولین با

شماره 34277618 تماس بگیرید.


شناسه : 2637512

آخرین اخبار