42062
هفته های آموزشی نیمسال دوم 1402-1401

اطلاعیه هفته های آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه رازی

بسمه تعالی 

جزییات هفته های آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه رازی 

جزئیات هفته های آموزشی


شناسه : 6214903

آخرین اخبار