مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی در دانشگاه رازی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه، انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی (مهرا)، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، انجمن علمی دانشجویی تاریخ رازی برگزار شد.

سخنرانان این محفل دکتر موسی پرنیان، دکتر تورج زینی وند و دکتر زاگرس زند و دبیر جلسه دکتر روح اله بهرامی بودند.

این مراسم امروز سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403 ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار شد.

آخرین اخبار