104

فراخوان دوّمین همایش ملی سواد اطلاعاتی

متقاضـیان شرکت در جشنواره می‌توانند حداکثر تا تاریخ 1402/06/31 با ورود به نشانی زیر نسبت به ارسال آثار اقدام نمایند.
https://semkisa.semnan.ac.ir/ilconf


 


شناسه : 9376009

آخرین اخبار