690
انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه رازی برگزار می کند:

کارگاه آشنایی با کاشت گیاه بادام زمینی

انجمن علمی علوم و مهندسی خاک، کارگاه آشنایی این کارگاه را با تدریس آقای یاسین نوروزی دکتری زراعت دانشگاه رازی برگزار کرد.

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی خاک دانشگاه رازی، کارگاه آشنایی با کاشت گیاه بادام زمینی را به‌صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی روز پنجشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار کرد.

این کارگاه با تدریس آقای یاسین نوروزی دکتری زراعت دانشگاه رازی در مزرعۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

 

آخرین اخبار