11 10 2021
2416

سایت اطلاع رسانی مرحله سراسری سی و ششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور معرفی شد.

سایت اطلاع‌رسانی مرحله سراسری سی  و ششمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان کشور به نشانی https://quranjashnvareh.ir راه اندازی شد.

لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی شرکت در سی و ششمین  جشنواره قرآن و عترت می‌توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق الذکر از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به جشنواره مطلع شوند.

همچنین فایل الکترونیکی  منابع بخش معارفی مرحله سراسری در سامانه مذکور قابل دسترس می باشد

آخرین اخبار