10 07 2020
717

زمان دریافت تمامی آثار بخش‌های آوایی، هنری، پژوهشی، فناوری و ادبی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان تمدید شد.

زمان دریافت تمامی آثار بخش‌های آوایی، هنری، پژوهشی، فناوری و ادبی تا 6 مرداد ماه ۱۳۹9 تمدید شد. 

تمام فایل های بخش آوایی(فایل های تلاوت تحقیق و ترتیل) و نیز فایل های مربوط به دعا و مناجات خوانی، اذان(برادران) و تواشیح و همسرایی(برادران)،  پس از داوری اولیه در دانشگاه (به صورت مجازی) و بر اساس سهمیه دانشگاه (مندرج در آیین نامه) به دبیرخانه مرحله سراسری در دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال می گردد. 

عدم ارسال فایل تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از حضور در جشنواره می باشد. پس از ارزیابی فایل های ارسال شده، فهرست اسامی برگزیدگان بخش آوایی حداکثر تا تاریخ 99/7/1  از سوی دبیرخانه مرکزی مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به دانشگاه ها اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار