112990
گرامیداشت هفتۀ معلّم؛

بازدید از تکیۀ معاون الملک

دانشجویان دختر دانشگاه  روز دوشنبه 10 اردیبهشت‌ماه 1403 از تکیۀ معاون الملک بازدید نمودند.

این اردوی درون شهری به همت کانون گردشگری و ایران شناسی دانشگاه رازی برگزار شد.

 

آخرین اخبار